שאלה:
תשובה:
תטעם מעט מהמאכל החלבי בלשון ותירק אותו מיד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ ט"ז סק"א ביו"ד סי' צ"ח (שאין איסור מעיקר הדין בטעימה בלבד), כה''ח סי' פ"ט סק''ו, יבי''א ח''ב יו''ד סי' ה', יחו''ד ח''ד סי' מ"א
כשרות בשר וחלב ברכה ראשונה
1068