שאלה:
תשובה:
לא צריך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדר ברכות הנהנין פרק ט סעיף ט, שו"ע אדה"ז סימן רו סעיף יא
ברכה ראשונה
111