שאלה:
תשובה:
כאשר הם סמוכים, ואז זה נחשב שעוברים ביניהם, אין הגדרה של מרחק מסוים כמו"כ מותר כאשר יש ביניהם דרך של רבים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: גמ' פסחים דף קי"א ע"א, שו''ע אדה''ז הל' שמירת גו''נ ס''ט
שמירת הגוף והנפש
923