שאלה:
תשובה:
מנהגנו לקנות לכל בני הבית, גם לילדים קטנים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אוצר מנהגי חב"ד הושענא רבה.
הושענא רבה
788