שאלה:
תשובה:
כן, אך יאמר תהילים עם המניין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ ערוה"ש סי' תרס"ד סי"א, ספר המנהגים עמ' 68 (שאין חילוק בנוגע לחומש דברים בין לפני חצות לאחר חצות)
הושענא רבה
707