שאלה:
תשובה:
אפשר לזרוק. עדיף לגנוז.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' כ"א ס"א (שעדיף לנהוג כבוד בדברים שהם שייכים למצוה)
הושענא רבה גניזה ערבה
621