שאלה:
תשובה:
אסור לבנות בחול המועד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תק"מ מ"ב סק"א (שכל מה שהותר זה רק בנין עראי).
חול המועד עשיית מלאכה
515