שאלה:
תשובה:
השוכח לומר יעלה ויבא בברכת המזון של חול המועד, לא חוזר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סידור אדה"ז ברכת המזון
חול המועד ברכת המזון יעלה ויבא
490