שאלה:
תשובה:
אסור לקצוץ ציפורניים בחול המועד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תקלב סעיף א
חול המועד גזיזת ציפורניים
967