שאלה:
תשובה:
מותר לקשור את הקרשים בכל חומר, גם עם אזיקונים. ואת הסכך מותר לקשור לקרשים אלו בחוט פשתן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תרכ"ט סי"א,ב (שצריך לכתחילה לקשור את הסכך בדבר שאינו מקבל טומאה)
סוכות בניית הסוכה
683