שאלה:
תשובה:
כן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו”ת יחווה דעת חלק ג סימן ס (כותב שהמחמיר תבוא עליו ברכה אבל מעיקר הדין פטור מטבילה).
טבילת כלים כשרות
408