שאלה:
תשובה:
צריך לשטוף ולנקות היטב עם חומרי ניקוי, ואם יש שם שמנונית יש לשפשף את מקום השמנונית. לאחר מכן אפשר להמשיך להשתמש בה לבשר (כל זה בהנחה שהאוכל החלבי לא שהה בקופסא במשך 24 שעות או יותר).
נכתב ע"י הרב מנחם כהן
מקור: שו"ע יו"ד סימן צ"א ס"א, פמ"ג שם שפ"ד ס"ק ב. וסימן צ"ג ט"ז ב.
בשר וחלב הכשרת כלים
426