שאלה:
תשובה:
יש להימנע.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן שכח סעיף ל.
שבת רחיצה
120