שאלה:
תשובה:
יש להתפלל לפני חצות אף ביחיד, ובפרט שיצירת מניין שיתפלל לכתחילה אחר חצות - היא בעייתית ביותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן פ"ט ס"ב, וראה אג"ק כרך ו עמ' שנד - שאין לעשות קביעות מהנהגות כגון אלו" - תפילה אחר חצות, גם באופן שיש מקום להתיר, ועל אחת כמה וכמה שאין לקבוע לכתחילה מניין שיתפלל כך.
זמן תפילה תפילה שחרית מנין
865