שאלה:
תשובה:
כאשר פוגשים מישהו, או שמגיעים אליו לצורך כלשהו (כמו במקרה זה) מותר לומר לו בוקר טוב, אךאין ללכת במיוחד אליו, למקומו, חדרו או ביתו וכד'.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' פ"ט ס"ג
תפילה
1018