שאלה:
תשובה:
אין בעיה להטביל כלים בלילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר טבילת כלים (להרב צבי הכהן) פרק ו,א.
טבילת כלים כשרות לילה
1463