שאלה:
תשובה:
צריך לסנן את המרק. את הירקות או הבשר לשטוף ולבדוק. את האיטריות לזרוק כי קשה לבודקן היטב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו''ע יו''ד סימן פד ס"ט - י'
תולעים כשרות
585