כגוף שהוקם מן הציבור ועבור הציבור, גם תחזוקתו השוטפת ופיתוחו של 'מכון הלכה חב"ד' נתמכים בידי הקהל, בידיהם של משתמשים כמוכם.
באפשרותכם ליטול חלק במיזמים חשובים אלה, להביא לפיתוחם והעצמתם, להגיש אותם בכלים משוכללים ונאים עוד יותר, לקהלים רחבים יותר, ובאמצעים מגוונים יותר – על ידי תמיכה ושותפות במיזמי המכון.